Nowe realizacje 2024

16.04.2024

Oprzyrządowanie hydrauliczne, dedykowane do obróbki korpusów pomp przemysłowych w dwóch zamocowaniach, na 5-osiowym, dwuwrzecionowym centrum poziomym. Dodatkowo przyrząd wyposażono w pneumatyczną kontrolę obecności detali.

1069-10-00-0 / 1070-10-00-0 – mocowanie do pierwszej operacji (op10)

1069-20-00-0 – mocowanie do drugiej operacji (op20)

Oprzyrządowanie hydrauliczne, pracujące na ciśnieniu do 250 bar, dedykowane do obróbki elementów dla przemysłu motoryzacyjnego. Instalowane na dwupaletowym, 3-osiowym centrum z dodatkową czwartą osią. Przyrząd wyposażony jest w pneumatyczną kontrolę przylegania detalu do baz.

Oprzyrządowanie hydrauliczne, pracujące na ciśnieniu do 195 bar, dedykowane do obróbki elementów dla przemysłu motoryzacyjnego. Instalowane na 3-osiowym centrum z dodatkową czwartą osią. Przyrząd pozwala zamocować i obrobić 4 elementy.